Ved køb og salg af virksomheder, er der mange overvejelser og undersøgelser, der skal foretages. Hver en sten skal vendes og nøje undersøges. Det er alene på den måde, at man sikrer, at købet/eller salget sker succesfuldt.

Som sælgende part er det særligt relevant at opnå den rigtige pris for virksomheden og samtidig undgå efterfølgende konflikter.

Som den købende part er det naturligvis også relevant at betale den rigtige pris for virksomheden, men det er særligt relevant at få undersøgt alle relevante forhold om den virksomhed, man ønsker at købe. Alene på den måde sikrer man, at man ikke køber ”katten i sækken”.

Som den købende part, er et succesfuldt virksomhedskøb langt fra overstået, når overdragelsen er sket. Nej det succesfulde virksomhedskøb kræver den rette indsats under den efterfølgende implementering – uden en sådan kan hvad der ellers synes at være et godt køb, i den grad ende som et fejlkøb.

Vi har en omfattende viden og erfaring indenfor virksomhedsoverdragelse lige fra strategien for et virksomhedskøb/salg – herunder prisfastsættelsen, forhandlingen og til implementeringen af et virksomhedskøb/salg.

Denne viden er erhvervet i forbindelse med køb og salg af mere end 30 virksomheder over en 10 årig periode.