Klage – forbrugerforhold

Det er muligt at klage over advokaters salær-afregninger og adfærd.

Dette kan ske til:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K

For mere information se Advokatsamfundets hjemmeside her.