Inkasso – ikke så simpelt som mange tror

Desværre oplever vi i stigende grad, at debitorer ikke betaler deres regninger. Som kreditor har man her muligheden for at lade sagen overgå til inkasso. Dette kan være i form af udenretlig inkasso, hvor vi på dine vegne søger kontakt til debitor og forsøger at inddrive din fordring, hvilket vi har stor succes med.

Reagerer debitor ikke på dine eller vores henvendelser – den udenretlige inkasso – er der mulighed for at sende sagen i Fogedretten. Dette sker oftest som et betalingspåkrav. Når sagen sendes i Fogedretten, bliver der tale om indenretlig inkasso. Kontakt os gerne, for at høre nærmere om denne proces – herunder hvilke krav der er til fordringen og samspillet med debitor for at opnå en succesfuld inddrivelse via den indenretlige inkasso.

I dansk-tyske retsforhold er det ikke usædvanligt, at fundamentet i sagen er en udenlandsk dom eller et udenlandsk forlig. I sådanne sager bistår vi også med inddrivelse af fordringen. Dette kræver alene den originale dom, en autoriseret oversættelse deraf samt bilag til Bruxelles I forordning, underskrevet af den kompetente domstol. Vi bistår ligeledes med indhentelse af de nødvendige dokumenter.

Indenfor insolvensretten kan der ligeledes opstå mange grænseoverskridende problemer, såsom omstødelse, konkursbegæringer mv. Vi har i mange år rådgivet og bistået klienter med adskillige problemstillinger inden for dette område, så kontakt os gerne uforpligtende for et godt råd.

Inkasso er således ikke så simpelt et retsområde, som mange måske tror. For at opnå succes med inddrivelse af sine fordringer, er det derfor altafgørende, at der er styr på at alle skridt i processen overholdes til punkt og prikke. Her kan du stole på os som samarbejdspartner.

Du finder os i Aabenraa, Sønderborg og Gråsten

Er du interesseret i at høre nærmere om inkasso / insolvensret?
Vi har hjulpet mange tilfreds kunder i det sønderjyske område og giver dig kyndig rådgivning, når du har brug for retslig hjælp. Lad os starte en dialog.
Du har mulighed for at træffe os på tlf. 7463 0800 og finder vores tre afdelinger i hhv. Aabenraa, Sønderborg og Gråsten.