En skilsmisse er hård at komme igennem både for dig, din tidligere ægtefælle og de involverede børn.
Vælger du Fischer Advokatfirma som din rådgiver, skal du ikke bekymre dig om juraen. Du skal blot sørge for, at du selv og børnene kommer bedst muligt igennem den svære tid.
Vi hjælper med deling af jeres bo, også kaldet en bodeling, som er en opgørelse over jeres ejendele (aktiver) og jeres gæld (passiver).
Er der børn involveret hjælper, vi naturligvis også med samværsaftaler, anmodning om forældremyndighed og bopæl mv.

Det er ikke alle, der er klar over, at man ved indgåelse af ægteskab har muligheden for at bestemme, hvorledes ejendele skal fordeles i tilfælde af skilsmisse eller død.
En ægtepagt er en forhåndsaftale om, hvorledes man ønsker at dele sit bo i tilfælde af skilsmisse eller død.
I Danmark er udgangspunktet ved indgåelse af ægteskab, at man har fælleseje. Det betyder, at alt hvad man ejer skal deles i forbindelse med skilsmisse eller død med enkelte undtagelser.
Ved at oprette en ægtepagt kan man forhåndsaftale, at boet ikke skal deles ved skilsmisse. Eller man kan aftale, at ejendelene overhovedet ikke skal deles uanset, om der er tale om skilsmisse eller død.
På den måde undgår man at komme ud i en tvist om delingen, hvis man skulle være så uheldig at ende i en skilsmisse, idet vilkårene for deling er aftalt på forhånd.
Fischer Advokatfirma har et indgående kendskab til oprettelse af ægtepagter. En ægtepagt kan også være afgørende i tilfælde i død, når denne er kombineret med et testamente for at begrænse arven til f.eks. et særbarn. Vi rådgiver dig gerne om dette.
Vær opmærksom på, at oprettelse af dansk ægtepagt kræver, at du er bosiddende i Danmark.

Et testamente er en vigtig ting. Specielt med de familiemønstre vi ser i dag.
Testamenter er vigtige, fordi man i et testamente har muligheden for at tilkendegive sine egne ønsker til, hvem der skal arve.
Mange forældre ønsker, at deres børns arv skal være særeje, således at den ikke skal deles ved skilsmisse. Forældrene har ofte også et ønske om, at deres arv ved barnets død, går direkte i en lige linje til børnebørnene.

Specielt i de tilfælde, hvor der er tale om sammenbragte børn kan et testamente gøre forskellen på, om ens efterladte ægtefælle skal gå fra hus og hjem, eller om vedkommende kan blive boende. Ved sammenbragte børn har ægtefællen nemlig ikke automatisk ret til at sidde i det, der kaldes uskiftet bo med særbørn. Det betyder, at der skal udredes arv til den afdødes særbørn, hvilket betyder, at ¼ af den samlede formue skal betales til disse børn, såfremt de ikke giver samtykke til, at den efterlevende kan sidde i uskiftet bo. Ved testamente kan denne andel ændres til 1/16 af den samlede formue, hvilket ofte gør det mere overskueligt at udrede arv til afdødes særbørn, og det giver den efterlevende en mulighed for at kunne blive boende.
Fischer Advokatfirma rådgiver gerne om de faldgruber Arveloven har, og hvorledes man sikre hinanden bedst muligt i tilfælde af dødsfald.
Om dit testamente skal oprettes i Danmark eller Tyskland, er ligeledes et spørgsmål, vi gerne er behjælpelig med, ligesom vi kan være behjælpelige, når dødsfaldet er indtrådt og testamentet f.eks. er tysk.

Dødsfald i familien er altid hårdt, og den efterfølgende tid er svær at komme igennem.
Fischer Advokatfirma har stor erfaring med rådgivning og behandling af dødsboer. Vi kan således rådgive omkring hvilken skifteform, der skal vælges i det pågældende dødsbo.
Derudover kan vi hjælpe med den praktiske gennemførsel af dødsboskiftet med udarbejdelse og indlevering af de forskellige opgørelser til Skifteretten samt realisering af aktiver i boet, således at I ikke skal bekymre jer om andet end at komme igennem den svære tid.
Vi har et stort netværk inden for dødsbobehandling, som gør det muligt, at vi kan agere på begge sider af dansk/tyske grænse.