Corona-smitten og dens alvorlige konsekvenser skal håndteres i fællesskab

Fischer Adokatfirma ApS opfordrer alle til nøje at vurdere, hvordan de bedst muligt kan indrette sig efter nye tiltag fra regeringen til begrænsning af smitten med corona-virusset.

Medarbejderne i Fischer Advokatfirma ApS vil derfor fortsat være til rådighed for vore klienter via de elektroniske medier, dette er der ingen ændring i.
Møder på vore kontorer, hvor dette er nødvendigt af hensyn til vore klienters interesser, vil blive gennemført men under hensyntagen til at smitte ikke finder sted.

Ring eller skriv til os, så finder vi en coronafri løsning – det skylder vi os alle at gennemføre på en effektiv, sikker smittefri måde.


Fischer Advokatfirma 

Vi, Fischer Advokatfirma ApS, er et full-service advokatkontor, hvor du får specialiseret juridisk rådgivning, der matcher dine individuelle behov og ønsker baseret på en proces med fokus på:

• Kvalitet • Engagement • Dialog • Samarbejde • Vidensdeling • Opdateret faglighed • Erfaring


Tyske klienter

Fischer Advokatfirma har gennem en lang årrække opbygget stor erfaring med rådgivning af tyske klienter.

Vores geografiske beliggenhed med kontorer i Sønderborg og Gråsten er i den forbindelse en naturlig fordel og vi samarbejder løbende med vore tyske samarbejdspartnere.


Grønne projekter

Når det kommer til miljø og den grønne omstilling, så vil vi være med til at gøre en forskel.
Vi har derfor i en årrække deltaget i udviklingen af en række banebrydende projekter indenfor vedvarende energi, herunder anlæg til produktion af biogas, forgasningsanlæg til produktion af syntetisk naturgas og andre projekttyper.