Hvad sker der, når man ikke længere er i stand til at varetage sine retlige forhold? Når man ikke længere er i stand til at gå i banken eller at underskrive dokumenter, enten fordi man rent fysisk er ude af stand til at bevæge sig rundt, eller fordi man har mistet sin retlige handleevne fx på grund af demens. Særligt i det sidstnævnte tilfælde efterlader man sine pårørende i en svær situation, hvor de ikke umiddelbart kan agere sine vegne. En fremtidsfuldmagt sørger for, at der er ordnede forhold.
Når den er oprettet, underskrevet og registreret, ligger den klar til at blive aktiveret, når der måtte blive brug for den. Dette sikrer, at der kan handles straks, der måtte være brug for det, uden at de pårørende først skal igennem en proces omkring værgemål. Hos Fischer Advokatfirma bistår vi i hele processen lige fra udarbejdelsen af selve fuldmagten, til tinglysningen og efterfølgende vedkendelse hos notaren.