Det er ikke alle, der er klar over, at man ved indgåelse af ægteskab har mulighed for at bestemme, hvorledes ejendele skal fordeles i tilfælde af skilsmisse eller død.

En ægtepagt er en forhåndsaftale om, hvorledes du ønsker at dele sit bo i tilfælde af skilsmisse eller død.

I Danmark er udgangspunktet ved indgåelse af ægteskab, at man har fælleseje. Det betyder, at alt, hvad man ejer, skal deles i forbindelse med skilsmisse eller død med enkelte undtagelser.

Ved at oprette en ægtepagt kan du forhåndsaftale, at boet ikke skal deles ved skilsmisse. Eller man kan aftale, at ejendelene overhovedet ikke skal deles, uanset om der er tale om skilsmisse eller død.

Ligeledes har du mulighed for at aftale, at du ikke skal dele i fx de første 10 år af ægteskabet eller lignende.

På den måde undgår man at komme ud i en tvist om delingen, hvis man skulle være så uheldig at ende i en skilsmisse, idet vilkårene for deling er aftalt på forhånd.

Kontakt os for at få skræddersyet din individuelle ægtepagt og sikre dig og din kommende ægtefælle bedst muligt.