Når man kommer til skade enten i fritiden, eller imens man er på arbejde, går den første tid efter skaden med smerter og heling. Det er dog vigtigt, at man på trods af dette hurtigt får taget stilling til en række juridiske spørgsmål – herunder at få anmeldt skaden til de rette myndigheder og forsikringsselskaber.
Erstatningssager er ofte en langvarig proces, hvor det er nødvendigt, at man tager de rigtige juridiske skridt, herunder at få opgjort ens tab og ret til godtgørelse som fx godtgørelse for svie-og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, tab af erhvervsevne, godtgørelse varigt mén samt andet tab man måtte have lidt.
Idet vi er tysktalende og kender til det tyske system, kan dette være en stor fordel ved indhentelse af lægejournaler mv. til brug for sagen samt kommunikation med dig i øvrigt.