Få juridisk rådgivning og advokathjælp når du er i nød

Er man i konflikt med en anden part, og kan man ikke blive enige, vil sagen typisk ende i Retten og blive afgjort af en dommer. Næsten alle konflikter, som ikke kan løses i mindelighed, vil ende med en retssag.

For menig mand kan det være uoverskueligt og besværligt at navigere rundt i retssagssystemet og forstå konsekvensen af de forskellige nødvendige skridt. Det er derfor altafgørende at søge juridisk rådgivning og advokathjælp på det rigtige tidspunkt.

Vi har stor erfaring med førelse af retssager – lige fra den forudgående juridiske rådgivning og indsamling af bevismateriale, til skriftvekslingen for Retten og den afsluttende procedure i retssalen.

Vi kan give møde for både Byret og Landsret, og på den måde kan vi bistå dig hele vejen igennem din retssag.

Hvad er sagsomkostningerne når du har brug for juridisk rådgivning og advokathjælp?

Når det kommer til sagsomkostningerne kan tanken om disse alene være skræmmende. De fleste har en retshjælpsforsikring tilknyttet til indboforsikringen, som dækker mange typer af retssager. På den måde er der taget hånd om omkostningerne på nær den selvrisiko, der måtte være på lige netop din police. En del af den juridiske rådgivning og advokathjælp vi yder, er at søge retshjælpsdækning hos forsikringsselskabet.

Kontakt os for advokathjælp og juridisk rådgivning og advokathjælp

Har du brug for juridisk rådgivning til en retssag, så er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af sagen.

Ligeledes er du velkommen til at kontakte os, hvis du alene ønsker juridisk rådgivning og advokathjælp i en konkret sag, som endnu ikke er blevet til en retssag – herunder om det er en fordel at få sagen afgjort udenretligt ved fx et forlig, inden sagen bliver til en reel retssag.

Vi har kontorer i både Sønderborg og Gråsten og hjælper kunder i lokalområdet og omkring Aabenraa, Sønderborg og Gråsten.