Det kan være en stor belastning for dig, men også for din familie, hvis du bliver sigtet i en straffesag.

Derfor er det vigtigt, at du hurtigst muligt får bistand fra en advokat, en forsvarer som er erfaren og engageret og som tager hånd om din sag fra start til slut.

Når Politiet sigter dig for en forbrydelse, har du ret til at vælge en forsvarer. Forsvareren varetager alene dine interesserer under straffesagen.

Hos Fischer Advokatfirma har vi stor erfaring med at føre alle typer straffesager, og vi yder kompetent rådgivning og støtte under Politiets afhøring, gennemgang af sagens materiale, tilrettelæggelse af strategi for dit forsvar, dit forsvar i Retten samt iværksættelse af anke eller ansøgning om erstatning efter sagens afslutning.

Har du været udsat for vold, voldtægt eller en lignende seksualforbrydelse kan Fischer Advokatfirma bistå dig som bistandsadvokat, under straffesagens behandling samt opgøre dit erstatningskrav. En bistandsadvokat er en gratis advokat, idet Staten betaler udgifterne til advokaten.

ADVOKATERNE

Advokaterne Hans Henrik Fischer, Nicole Schünemann-Føh og Heidi Waldemar Østergaard har alle erfaring med straffesager, både som forsvarere og bistandsadvokater ved By- og Landsretterne.