Vi yder rådgivning på specialistniveau i alle dele af erhvervsretten. Vi bistår med de mest komplekse erhvervsretlige opgaver og med de mere standardprægede opgaver – altid efter højeste standard og på et omkostningseffektivt grundlag.

Vi rådgiver især små og mellemstore virksomheder inden for en række brancher og på tværs af landegrænser herunder rådgivning i forbindelse med bl.a. virksomhedsoverdragelser, fusioner, omstruktureringer, projekter og retssager.
Vi har erfaring indenfor et bredt område af erhvervsretten herunder:

  • Arbejds- og Ansættelsesret
  • Selskabsret
  • Finansieringsaftaler
  • Forretningsaftaler
  • Compliance
  • Energi og Infrastruktur
  • Entrepriseret
  • EU- og Konkurrenceret
  • Forsikrings- og Pensionsret
  • Franchise aftaler
  • Insolvens og Rekonstruktion
  • IP-ret
  • M&A (Køb- og salg af Virksomheder)
  • Markedsførings- og Forbrugerret
  • Miljø- og Planret
  • Persondataret
  • Selskabsret
  • Skatter og Afgifter

Har du brug for noget rådgivning så kontakt os gerne. Det koster ikke noget at spørge og få en indledende vurdering af din sag.