Disclaimer

Denne hjemmeside ejes og drives af:

Fischer Advokatfirma ApS
Skibbroen 10

6200 Aabenraa
CVR-nr: 32 34 10 04

+7463 0800
info@fischer-advokatfirma.com

Advokaterne i Fischer Advokatfirma er i medfør af Retsplejeloven underlagt Advokatsamfundets etiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk

Vilkår og betingelser for brug af www.fischer-advokatfirma.com

Brugen af www.fischer-advokatfirma.com (herefter “Hjemmesiden”) er underlagt nedenstående betingelser. Såfremt du ikke kan acceptere betingelserne, beder vi dig forlade Hjemmesiden uden at gøre yderligere brug af den.

Ansvarsfraskrivelse

Vi har gjort indholdet på denne hjemmeside offentligt tilgængeligt i oplysningsøjemed. Fischer Advokatfirma tilstræber, at indholdet er ajour, men vi kan ikke garantere, at indholdet er komplet, korrekt eller udtryk for gældende ret.

Indholdet er ikke ment som og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider tilvejebragt af tredjemand, over hvilke Fischer Advokatfirma ikke har kontrol. Fischer Advokatfirma er ikke ansvarlig for tilgængeligheden eller indholdet af tredjemands hjemmesider.

Fischer Advokatfirma tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at hjemmesiden ikke indeholder virus, orm, trojanske heste eller lignende. Fischer Advokatfirma garanterer imidlertid ikke, at hjemmesiden er fri for sådanne skadelige programmer, og fraskriver sig ethvert ansvar for tab, som følge af skadelige programmer, der er modtaget fra hjemmesiden eller via filer, som kan downloades fra hjemmesiden.

Links

Der må ikke frames eller deep-linkes til denne hjemmeside. Det er tilladt at linke til hjemmesidens forside på en loyal og ikke-konkurrerende måde.

Immaterielle rettigheder

Hjemmesiden indeholder ophavsretligt beskyttet materiale og andet materiale beskyttet af andre immaterielle rettigheder. Du må alene benytte hjemmesiden i overensstemmelse med de rettigheder, som lovgivningen giver dig. Enhver anden benyttelse kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Fischer Advokatfirma. Du kan kontakte os her.

Behandling af personoplysninger

Du kan abonnere på vores nyhedsbreve ved at tilmelde din e-mail-adresse, navn og firma. Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt, og vi vil udelukkende anvende din e-mail-adresse til at udsende disse nyhedsbreve. Du kan til- og afmelde dig nyhedsbrevene på hjemmesiden.

Alle oplysninger, der indsamles, behandles fortroligt.

Du kan få nærmere oplysninger om de oplysninger, som Fischer Advokatfirma har registreret om dig, ved at rette henvendelse til Fischer Advokatfirma.

Lovvalg og værneting

Brugen af denne hjemmeside er undergivet dansk ret, og tvister, der udspringer af eller vedrører hjemmesiden, skal behandles af de danske domstole.