Når man kommer til skade enten i fritiden, eller imens man er på arbejde, går den første tid efter skaden med smerter og heling. Det er dog vigtigt, at man på trods heraf hurtigt får taget stilling til en række juridiske spørgsmål – herunder at få anmeldt skaden til de rette myndigheder og forsikringsselskaber.

Når det indledende arbejde er gjort, er det typisk en langvarig proces, at få afgjort erstatningssager – hvad enten der er tale om skader sket i fritiden eller arbejdstiden. Under denne proces er det nødvendigt, at du tager de rigtige juridiske skridt.

Vi har igennem årene haft mange erstatningssager, hvor vi har hjulpet med at opkræve den tabte arbejdsfortjeneste, udbetaling af svie- og smertegodtgørelse, erstatning for tab af erhvervsevne samt méngradsgodtgørelse.

Har du været ude for et uheld, så kontakt os gerne.