Vi rådgiver i alle aspekter indenfor ansættelses- og arbejdsretten.

Vi giver møde såvel hos de almindelige domstole som ved voldgift, hvilke forhold der gør sig gældende for den konkrete arbejdsretlige konflikt.

Vi har ligeledes god erfaring med at repræsentere arbejdsgivere i mæglings-/forhandlingsprocessen indenfor den kollektive arbejdsrets område.