Vi har mangeårig erfaring med stiftelse af selskaber – herunder rådgivning til valg af netop den selskabsform, som passer til dine/jeres behov.
I forlængelse af selskabsstiftelse følger der en naturlig rådgivning og drøftelse omkring udarbejdelse af ejeraftaler, hvor der er flere ejere af et nystartet selskab, som vi ligeledes bistår med.
Ejeraftalen er et meget vigtigt dokument, og det regulerer, hvorledes et selskab skal drives, herunder hvorledes ejerne i tilfælde af uenighed kan sælge sine kapitalandele i selskabet.

Vi kan udarbejde vedtægtsændringer i selskaber, der matcher de behov som selskabet til enhver tid har – eksempelvis i de tilfælde hvor et selskab skal have en bestyrelse valgt.

Vi har stor indsigt i hvorledes et bestyrelsesarbejde organiseres i form af udarbejdelse af en forretningsorden for bestyrelsen, der sikrer, at bestyrelsesarbejdet foregår efter Selskabslovens regler. Derudover har vi mangeårig erfaring i deltagelse i bestyrelsesarbejde både som menigt bestyrelsesmedlem og som bestyrelsesformand.
Vi virker også som coach for administrerende direktører og ejere af virksomheder uden, at dette sker i form af bestyrelsesarbejde.